język / language: polski english
www.kavoseismic.com

Konsultant

Andrzej Dusak,
mgr inż. Geofizyk, technik geolog

Przygodę z geo-naukami rozpoczął w 1986 roku w Technikum Geologicznym w Kielcach. Tytuł magistra inżyniera geofizyki otrzymał w 1996 roku na Akademi Gorniczo-Hutniczej w Krakowie. W Geofizyce Toruń zajmował się między innymi płytkimi metodami geofizycznymi i oczywiście sejsmiką. Doświadczenie zdobywał biorąc udzial w wielu projektach 2D/3D/3C krajowych a także zagranicznych (Indie, Iran, Kazachstan, Niemcy, Dania, Litwa). Od 13 lat uczestnik programu wdrażania 3C. Członek światowych organizacji geofizycznych, stowarzyszeń i organizacji branżowych. Posiada uprawnienia geologiczne kategorii IX i kategorii X. Obecnie jako specjalista zajmuje się projektowaniem 2D/3D/4D/3C, konsultacjami, nadzorem, pracami doświadczalnymi i testowymi.

Specjaliści

Na potrzeby wykonania poszczególnych projektów, współpracujemy ze Specjalistami z różnych dziedzin geofizyki i geologii:

- specjaliści przetwarzania danych sejsmicznych,
- interpretatorzy danych sejsmicznych,
- petrofizycy,
- geolodzy naftowi,
- sedymentolodzy,
- geodeci,
- hydrogeolodzy,
- inspektorzy HSE,
- i inni.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 Kavo Seismic, Toruń/Poland
Projekt: Webtarget