język / language: polski english
www.kavoseismic.com

Czym się zajmujemy?

Konsultanci KavoSeismic zapewniają pełną obsługę merytoryczną projektów geofizycznych od etapu oceny ofert do zakończenia interpretacji danych.

Konsultacje

W ramach konsultacji/doradztwa zajmujemy się następującą działalnością:

 • przygotowanie przetargów oraz SIWZ na usługi geofizyczne,
 • ocena merytoryczna kontraktu na wykonanie prac sejsmicznych,
 • ocena ofert i pomoc w wyborze oferentów wykonania kolejnych etapów prac sejsmicznych,
 • projektowanie prac sejsmicznych 2D/3D/3C,
 • pomoc w wyborze sprzętu sejsmicznego do prac terenowych,
 • Projekty Prac Sejsmicznych – wykonanie/ocena projektu,
 • Projekty Techniczne Prac – wykonanie/ocena projektu,
 • programy prac doświadczalnych – przygotowanie/ocena,
 • modelowanie parametrów zdjęć sejsmicznych – wykonanie/ocena,
 • modelowanie i projektowanie VSP – wykonanie/ocena,
 • niesejsmiczne metody geofizyczne – doradztwo/projektowanie/ocena,

Nadzór geofizyczny (inwestorski)

 W ramach nadzoru geofizycznego zajmujemy się nastepującą działalnością:

 • audyt techniczny sprzętu sejsmicznego,
 • prace doświadczalne i optymalizacja parametrów prac sejsmicznych,
 • akwizycja sejsmiczna 2D/3D/3C,
 • kontrola harmonogramu prac,
 • nadzór nad przetwarzaniem danych sejsmicznych,
 • nadzór nad interpretacją danych sejsmicznych,
 • nadzór nad projektami wykonywanymi niesejsmicznymi metodami geofizycznymi,
 • nadzór nad całościowym wykonaniem projektu lub realizacją koncesji,

Wykonujemy również kompleksowy nadzór nad całością prac sejsmicznych od momentu oceny ofert przez akwizycję, przetwarzanie danych aż do interpretacji. Kolejne etapy prac realizujemy przy współpracy ze Specjalistami z różnych dziedzin geofizyki.

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, a w celu przygotowania szczegółowej oferty prosimy o kontakt.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 Kavo Seismic, Toruń/Poland
Projekt: Webtarget